YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai

  • A. Sóng siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz. 
  • B. Sóng hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz.
  • C. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2.   
  • D. Sóng âm không truyền được trong chân không.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100086

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON