YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:

  • A. C6H14.
  • B. C5H12.
  • C. C3H8.
  • D. C4H10.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử ban đầu có Vankan.
  Đốt V ankan → 3V hỗn hợp khí.
  ⇒ số mol tăng 3 lần.
  Mà M hỗn hợp sau la 12 × 2=24 nên theo DLBTKL có m(trước) = m(sau)
  ⇒ M(trước) = 3M(sau)
  ⇒ M(trước) = 3 × 24 = 72
  ⇒ Ankan C5H12

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17137

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON