YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dẫn từ từ C2H4 vào dung dịch KMnO4, hiện tượng quan sát được là:

  • A. Dung dịch màu tím bị nhạt màu dần thành không màu.
  • B. Dung dịch không màu chuyển sang màu tím.
  • C. Màu tím của KMnO4 chuyển dần sang mầu xanh của C2H4(OH)2.
  • D. Màu tím của KMnO4 chuyển dần sang không mầu và có vẩn đục màu đen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do phản ứng: 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2
  Chính MnO2 làm cho dung dịch có vẩn đục màu đen.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17135

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON