YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai hidrocacbon A và B có cùng công thức phân tử C5H12 tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 thì A tạo ra 1 dẫn xuất duy nhất còn B tạo ra hỗn hợp 4 dẫn xuất. Tên gọi của A và B lần lượt là:

  • A. 2,2-dimetylpropan và 2-metylbutan.
  • B. 2,2-dimetylpropan và pentan.
  • C. 2-metylbutan và 2,2-dimetylpropan.
  • D. 2-metylpropan và pentan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi phản ứng với Cl2 (as, 1 : 1).
  A chỉ tạo 1 dẫn xuất duy nhất ⇒ A phải là: C(CH3)4 (2,2-dimetylpropan).
  B tạo 4 dẫn xuất ⇒ B là: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 (2-metylbutan).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17134

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON