YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho dãy chuyển hoá sau: \(CH_{4} \xrightarrow[]{ \ \ \ } A \xrightarrow[]{ \ \ \ } B \xrightarrow[]{ \ \ \ } C \xrightarrow[]{ \ \ \ } Cao \ su \ buna.\) Công thức phân tử của B là:

  • A. C4H10.
  • B. C2H2.
  • C. C4H4.
  • D. C4H6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dãy phù hợp là: CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → Cao su Buna

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17132

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON