YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, điều kiện thường ở thể khí, trong phân tử hơn kém nhau một liên kết π. Lấy 0,56 lít X (đktc) tác dụng với brom dư (trong CCl4) thì có 14,4 gam brom phản ứng. Nếu lấ y 2,54 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được khối lượng kết tủa là:

  • A. 7,14 gam.
  • B. 5,55 gam.
  • C. 7,665 gam.
  • D. 11,1 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  0,25 mol X + 0,9 mol Br2 ⇒ nX trung bình = 3,6
  ⇒ số \(\pi\) của hai hidrocacbon là 3 và 4
  Công thức thỏa mãn chỉ có cặp CH2=CH-C≡CH (C4H4) và HC≡C-C≡CH (C4H2)
  Từ liên kết \(\pi\) trung bình và số mol ⇒ giải ra hỗn hợp X có 0,015 mol C4H2 và 0,01 mol C4H2,54 gam X đã dùng gấp đôi ⇒ X có 0,03 mol C4Hvà 0,02 mol C4H
  Phản ứng AgNO3 trong NH3 là phản ứng thay thế 1H của C≡CH bằng 1 Ag sinh ra kết tủa
  Theo đó, BTKL có mkết tủa = 2,54 + (0,03 × 2 + 0,02) × 107 = 11,1 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17141

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON