YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2 có \(\overline{M}_X = 23,5\). Trộn V (lít) X với V1 (lít) hiđrocacbon Y được 107,5 gam hỗn hợp khí Z. Trộn V1 (lít) X với V (lít) hiđrocacbon Y được 91,25 gam hỗn hợp khí F. Biết V1 – V = 11,2 (lít) (các khí đều đo ở đktc). Công thức của Y là:

  • A. C2H6.
  • B. C3H6.
  • C. C4H8.
  • D. C3H8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử V1 và V2 tương ứng với số mol n1 và n2 (n2 – n1 = 0,5)
  ⇒ n1X + n2Y = 107,5
  Và n2X + n1Y = 91,25
  Trừ 2 phương trình cho nhau:
  (n1 – n2)X - (n1 – n2)Y = 16,25
  ⇒ 0,5Y – 0,5 × 23,5 = 16,25
  ⇒ Y = 56 (C4H8)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17138

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON