YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu chất ứng với CTPT C4H8 mà khi hiđro hóa với xúc tác Ni nung nóng cho sản phẩm là butan?

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các chất thỏa mãn:
  +) Anken: CH3-CH=CH-CH3(cis-trans); CH2=CH-CH2CH3
  +) xicloankan: (CH2)4; (CH2CH2CH)-CH3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17133

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON