YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm propen và axetilen. Cho 5,6 lit hỗn hợp khí X tác dụng với dung dịch Brom dư, thấy có 72g brom phản ứng. Mặt khác cho 4,48 lit X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư /NH3 thu được m gam kết tủa, các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là:

  • A. 15,9        
  • B. 12,72 
  • C. 12,72 
  • D. 24,0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi số mol C3H6 và C4H4 lần lượt là x và y ⇒ x + y = 0,25 mol
  Lại có: \(n_{Br_{2}}= n_{C_{3}H_{6}} + 3n_{C_{4}H_{4}} = x + 3y = 0,45\)
  ⇒ x = 0,15; y = 0,1 mol
  Xét 0,2 mol X có 0,08 mol C4H4
  CH≡C-CH=CH2 + AgNO3 → AgC≡C-CH=CH2
  ⇒ nkết tủa = y = 0,08 mol
  ⇒ m = 12,72g

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON