YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khẳng nào sau đây là đúng:

  • A. Số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.
  • B. Số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.
  • C. Góc có đỉnh trên đường tròn được gọi là góc nội tiếp và bằng góc ở tâm cùng chắn cung đó.
  • D. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Câu A và B sai theo định lí đã học ở phần lí thuyết

  Câu C sai vì góc nội tiếp bằng nửa góc ở tâm cùng chắn một cung

  Câu D đúng theo hệ quả đã biết

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON