YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O) và điểm E nằm ngoài đường tròn. Vẽ cát tuyến EAB và ECD với đường tròn (A nằm giữa E và B, C nằm giữa E và D). Gọi F là một điểm trên đường tròn sao cho B nằm chính giữa cung DF, I là giao điểm của FA và BC. Biết \(\widehat{E}=25^0\), số đo góc \(\widehat{I}\) là: 

  • A. 350
  • B. 150
  • C. 500
  • D. 250

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  B nằm chính giữa DF nên sđ\(\stackrel\frown{BD}=\)sđ\(\stackrel\frown{BF}\)

  Mặt khác góc tại E và I là hai góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn nên \(\widehat{E}=\frac{1}{2}\)(sđ\(\stackrel\frown{BD}-\) sđ\(\stackrel\frown{AC}\))\(=\frac{1}{2}\)(sđ\(\stackrel\frown{BF}-\) sđ\(\stackrel\frown{AC}\))\(=\widehat{I}\).

  Theo đề bài ta có \(\widehat{I}=\widehat{E}=25^0\).

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3209

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA