YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào hình vẽ sau, biết B là điểm chính giữa cung nhỏ AC, M là giao điểm của AD và BE và sđ\(\stackrel\frown{BC}=30^0\), \(\widehat{DCE}=30^0\). Lúc đó \(\widehat{AMB}=?\)

   

  • A. 900
  • B. 600
  • C. 450
  • D. 500

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì B là điểm chính giữa cung AC nên sđ\(\stackrel\frown{BC}=\)sđ\(\stackrel\frown{AB}=30^0\).

  Theo đề bài \(\widehat{DCE}=30^0\Rightarrow\) sđ\(\stackrel\frown{DE}=60^0\)

  Khi đó \(\widehat{AMB}=\frac{1}{2}\)(sđ\(\stackrel\frown{AB}+\)sđ\(\stackrel\frown{DE}\))\(=\frac{1}{2}(30^0+60^0)=45^0\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA