AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O) và hai dây AB,CD của đường tròn sao cho AB cắt CD tại E. I là giao điểm của AD và BC. Cho \(\widehat{E}=35^0\), sđ\(\stackrel\frown{BD}=120^0\). Khi đó \(\widehat{AIC}=?\)

   

  • A. 750
  • B. 850
  • C. 1000
  • D. 1100

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  E là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn nên \(\widehat{E}=\frac{1}{2}\)sđ(\(\stackrel\frown{BD}-\) sđ\(\stackrel\frown{AC}\))

  I là góc có đỉnh bên trong đường tròn nên \(\widehat{I}=\frac{1}{2}\)(sđ\(\stackrel\frown{BD}+\)sđ\(\stackrel\frown{AC}\))

  Cộng hai đẳng thức trên vế theo vế ta được \(\widehat{E}+\widehat{I}=\)sđ\(\stackrel\frown{BD}\) suy ra \(\widehat{I}=120^0-35^0=85^0\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>