• Câu hỏi:

  I am going to go out and had my hair cut.

  • A. am going
  • B. go out
  • C. had
  • D. cut

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  had ---> have

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC