AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nghệ thuật của Nguyễn Đình Thi nổi bật nhất ở lĩnh vực nào?

  • A. Viết văn
  • B. Làm thơ
  • C. Soạn nhạc
  • D. Viết phê bình văn học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>