AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ được 

  • A. ánh sáng là sóng ngang   
  • B. ánh sáng có thể bị tán sắc        
  • C.  ánh sáng có tính chất sóng 
  • D.  ánh sáng là sóng điện từ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>