• Find a mistake 

  Câu hỏi:

  He became interest in reading  while he was working in the city library.

  • A. interest
  • B. reading
  • C. while
  • D. was working

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  interest ---> interested

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC