AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng

   

  A

  B

  1.Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng

  A.Tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền.

  2.Trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng

  B.Tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền

  3.  Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) cắt nhau

  C.Thì d = R.  (d là khoảng cách từ O đến a).

  4.  Nếu đường thẳng a và đường tròn (O; R) tiếp xúc nhau

  D.Thì d < R. (d là khoảng cách từ O đến a).

   

  E.Thì d > R.  (d là khoảng cách từ O đến a).

  Lời giải tham khảo:

  1 nối với B

  2 nối với A

  3 nối với D

  4 nối với C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>