AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y =  - \frac{1}{2}x + 4\) , kết luận nào sau đây đúng ?

  • A. Hàm số luôn đồng biến \(\forall x \ne 0\)
  • B. Đồ thị hàm số luôn đi qua gốc toạ độ.
  • C. Đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 8.
  • D. Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cho hàm số \(y =  - \frac{1}{2}x + 4\) , kết luận nào sau đây đúng ?

  Câu A: Vì \( - \frac{1}{2} < 0\) nên hàm số luôn nghịch biến \(\forall x \ne 0\) => A sai

  Câu B: Đồ thị hàm số luôn đi qua gốc toạ độ có dạng y = ax (x khác 0) => B sai

  Câu C: Đồ thị cắt trục hoành  \( \Rightarrow y = 0 \Rightarrow  - \frac{1}{2}x + 4 = 0 \Rightarrow x = 8\) 

  => C đúng

  Câu D: Đồ thị cắt trục tung \( \Rightarrow x = 0 \Rightarrow  - \frac{1}{2}.0 + 4 = 4 \Rightarrow y = 4\)

  => D sai

  Vậy chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>