RANDOM
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn câu đúng. Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn của một phôtôn sẽ đưa đến: 

  • A. sự giải phóng một êlectron tự do 
  • B. sự giải phóng một êlectron liên kết
  • C. sự giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống 
  • D.  sự phát ra một phôtôn khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA