ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của m là 

  • A. 4,5.           
  • B.  3,6.                
  • C. 6,3.                     
  • D. 5,4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đốt cháy metyl axetat và etyl axetat đều thu được nCO2 = nH2O

  => nH2O = nCO2 = nCaCO3 = 25: 100 = 0,25 (mol)

  => mH2O = 0,25. 18 = 4,5 (g)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32114

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON