YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai lá kẽm có khối lượng bằng nhau, một lá được ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2, một lá được ngâm trong dung dịch Pb(NO3)2. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm mất 0,15 gam. Hỏi khối lượng lá kẽm thứ hai tăng hay giảm bao nhiêu gam? Biết rằng trong cả hai trường hợp kẽm bị hòa tan là như nhau.

  Lời giải tham khảo:

  * Phản ứng của lá kẽm thứ nhất với dung dịch Cu(NO3)2 là:

  Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu↓ (1)

  - Gọi số mol kẽm đã tham gia phản ứng trong mỗi trường hợp là x (mol).

  - Khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng là: 65x (g)

  - Khối lượng đồng sinh ra là: 64x (g)

  - Khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm đi là: 65x – 64x = 0,15 → x = 0,15 (mol)

  * Phản ứng của lá kẽm thứ hai với dung dịch Pb(NO3)2 là:

  Zn + Pb(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Pb↓ (2)

  - Theo đề bài, ta có: n Zn (2) = n Zn (1) = 0,15 (mol)

  - Khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng là: 0,15 . 65 = 9,75 (g)

  - Khối lượng chì sinh ra là: 0,15 . 207 = 31,05 (g)

  -Vì: Khối lượng kẽm bị hòa tan ra bé hơn khối lượng chì sinh ra bám vào, nên khối lượng lá kẽm thứ hai tăng thêm.

  - Khối lượng lá kẽm thứ hai tăng thêm là: 31,05 – 9,75 = 21,3 (g). 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81245

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON