AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi A là giao điểm của hai đường thẳng \(y=x+2\) và \(y=2x+1\), tìm tọa độ của A?

   

  • A. (1;3)
  • B. (0;2)
  • C. (3;1)
  • D. (1;-3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   A thuộc cả hai đường thẳng nên tọa độ A thỏa mãn hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} y=x+2\\ y=2x+1 \end{matrix}\right.\) , giải hệ ta được \(\left\{\begin{matrix} x=1\\ y=3 \end{matrix}\right.\) nên \(A(1;3)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>