ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho đường thẳng d có phương trình là \(y=2x+4\). Đường thẳng d' đối xứng với đường thẳng d qua đường thẳng \(y=x\) có phương trình là?

   

   

  • A. \(x+2y+4=0\)
  • B. \(x-2y+4=0\)
  • C. \(x+2y-4=0\)
  • D. \(x-2y-4=0\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điểm đối xứng với điểm \((x;y)\) qua đường thẳng \(y=x\) là điểm \((y;x)\). Xét \(y=2x+4\), thay x bởi y và thay y bởi x ta được \(x=2y+4\) hay \(x-2y-4=0\)

  Vậy \((d'):x-2y-4=0\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1