YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho đường thẳng d có phương trình là \(y=2x+4\). Đường thẳng d' đối xứng với đường thẳng d qua đường thẳng \(y=x\) có phương trình là?

   

   

  • A. \(x+2y+4=0\)
  • B. \(x-2y+4=0\)
  • C. \(x+2y-4=0\)
  • D. \(x-2y-4=0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điểm đối xứng với điểm \((x;y)\) qua đường thẳng \(y=x\) là điểm \((y;x)\). Xét \(y=2x+4\), thay x bởi y và thay y bởi x ta được \(x=2y+4\) hay \(x-2y-4=0\)

  Vậy \((d'):x-2y-4=0\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF