YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Cho đường thẳng d xác định bởi \(y=2x+1\). Đường thẳng d' đối xứng với đường thẳng d qua trục hoành có phương trình là?

   

   

  • A. \(y=-2x-1\)
  • B. \(y=2x-1\)
  • C. \(y=2x+1\)
  • D. \(y=-2x+1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm đối xứng với điểm \((x;y)\) qua trục hoành là điểm \((x;-y)\). Xét \(y=2x+1\), thay \(y\) bởi \(-y\) ta được \(-y=2x+1\) hay \(y=-2x-1\). Vậy \((d'):y=-2x-1\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON