AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Cho đường thẳng d xác định bởi \(y=2x+1\). Đường thẳng d' đối xứng với đường thẳng d qua trục hoành có phương trình là?

   

   

  • A. \(y=-2x-1\)
  • B. \(y=2x-1\)
  • C. \(y=2x+1\)
  • D. \(y=-2x+1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm đối xứng với điểm \((x;y)\) qua trục hoành là điểm \((x;-y)\). Xét \(y=2x+1\), thay \(y\) bởi \(-y\) ta được \(-y=2x+1\) hay \(y=-2x-1\). Vậy \((d'):y=-2x-1\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>