YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Cho đường thẳng d xác định bởi \(y=2x+1\). Đường thẳng d' đối xứng với đường thẳng d qua trục hoành có phương trình là?

   

   

  • A. \(y=-2x-1\)
  • B. \(y=2x-1\)
  • C. \(y=2x+1\)
  • D. \(y=-2x+1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm đối xứng với điểm \((x;y)\) qua trục hoành là điểm \((x;-y)\). Xét \(y=2x+1\), thay \(y\) bởi \(-y\) ta được \(-y=2x+1\) hay \(y=-2x-1\). Vậy \((d'):y=-2x-1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF