YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho đường thẳng d có phương trình là \(y=(m-2)x+3\) với m là tham số. Hỏi d luôn đi qua điểm nào với mọi giá trị của m?

   

  • A. (3;0)
  • B. (-3;0)
  • C. (0;3)
  • D. (1;2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử d đi qua \(M(x_o,y_o)\) với mọi m. Khi đó \(y_o=(m-2)x_o+3=0\) với mọi m, tức là \(mx_o-y_o-2x_o+3=0\) với mọi m \(<=>\left\{\begin{matrix}x_o=0\\ -y_o-2x_o+3=0\end{matrix}\right. <=>\left\{\begin{matrix}x_o=0\\ y_o=3\end{matrix}\right.\)

  Vậy d luôn đi qua điểm \((0;3)\) với mọi m.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF