AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường thẳng d có phương trình là \(y=(m-2)x+3\) với m là tham số. Hỏi d luôn đi qua điểm nào với mọi giá trị của m?

   

  • A. (3;0)
  • B. (-3;0)
  • C. (0;3)
  • D. (1;2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử d đi qua \(M(x_o,y_o)\) với mọi m. Khi đó \(y_o=(m-2)x_o+3=0\) với mọi m, tức là \(mx_o-y_o-2x_o+3=0\) với mọi m \(<=>\left\{\begin{matrix}x_o=0\\ -y_o-2x_o+3=0\end{matrix}\right. <=>\left\{\begin{matrix}x_o=0\\ y_o=3\end{matrix}\right.\)

  Vậy d luôn đi qua điểm \((0;3)\) với mọi m.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>