YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Cho đường thẳng \(x-2y+2=0\). Hỏi điểm nào thuộc đường thẳng đã cho?

  • A. (1;0)
  • B. (0;1)
  • C. (1;2)
  • D. (2;1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì 0-2.1+2=0

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF