YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giả sử a là số thực dương, khác 1. Biểu thức \(\sqrt {a\sqrt[3]{a}}\) được viết dưới dạng \({a^\alpha }\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. \(\alpha = \frac{2}{3}\)
  • B. \(\alpha = \frac{11}{6}\)
  • C. \(\alpha = \frac{1}{6}\)
  • D. \(\alpha = \frac{5}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có  \(\sqrt {a\sqrt[3]{a}} = {a^{\frac{2}{3}}} \Rightarrow \alpha = \frac{2}{3}.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 135

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF