• Câu hỏi:

  Ếch đồng là loài động vật có đặc điểm sinh sản là?

  • A. Đẻ trứng, thụ tinh ngoài.
  • B. Đẻ trứng, thụ tinh trong
  • C. Đẻ trứng, thụ tinh ngoài kết hợp với thụ tinh trong.
  • D. Đẻ con, thụ tinh trong.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC