ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ếch có đặc điểm cấu tạo ngoài

  • A. thích nghi với đời sống dưới nước.
  • B. thích nghi với đời sống trên cạn.
  • C. thích nghi với đời sống vừa dưới nước vừa trên cạn.
  • D. thích nghi với đời sống kí sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ếch có đặc điểm cấu tạo ngoài để thích nghi với đời sống trên cạn. 

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 18508

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON