ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các di chuyển của ếch đồng là 

  • A. Nhảy cóc
  • B. Bơi
  • C. Co duỗi cơ thể 
  • D. Nhảy cóc và bơi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ếch có 2 cách di chuyển là nhảy trên cạn và bơi dưới nước.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134338

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON