ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây giúp ếch sống được trên cạn 

  • A. Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu
  • B. Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông khoang miệng
  • C. Chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt 
  • D. Tất cả các đặc điểm trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ếch đã có những đặc điểm cấu tạo cơ thể thay đổi để có thể sống trên cạn như:

  - Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu

  - Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông khoang miệng

  - Chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134340

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON