YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

  • A. \(y = \left| {{x^3}} \right| - 3\left| x \right|\)
  • B. \(y = \left| {{x^3} + 3x} \right|\)
  • C. \(y = \left| {{x^3} - 3x} \right|\)
  • D. \(y = {\left| x \right|^3} + 3\left| x \right|\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83994

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON