ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đường cong hình bên dưới là đồ thị hàm số nào trong 4 hàm số sau:

  • A. \(y = \frac{{3x - 1}}{{1 - x}}.\)
  • B. \(y = \frac{{3x - 2}}{{1 - x}}.\)
  • C. \(y = \frac{{3x - 1}}{{ - 1 - 2x}}.\)
  • D. \(y = \frac{{3x + 1}}{{1 - 2x}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON