ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dưới tác dụng của bức xạỵ, hạt nhân \(_4^9Be\) có thể phân rã thành hạt 2α . Phương trình phản ứng

  • A. \(_4^9Be + \gamma  \to 2\alpha  + n\)
  • B. \(_4^9Be + \gamma  \to 2\alpha  + P\)
  • C. \(_4^9Be + \gamma  \to \alpha  + n\)
  • D. \(_4^9Be + \gamma  \to \alpha  + P\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77237

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON