YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 4cm, khoảng cách từ vật đến thấu kính bằng 8cm.

  Chứng minh rằng : d’ = d; h’ = h.

  Lập công thức: f = (d+d')/4

  Lời giải tham khảo:

  Ta có BI = AO = 2f = 2OF’

  => OF’ là đường trung bình của ∆B’BI

  => OB’ = OB

  => ∆A’B’O = ∆ABO => OA’ = OA = 2f và A’B’ = AB

  Vậy, D = d’ = 2f => d + d’ = 4f

  => f =(d+d')/4

  + Dựng ảnh: 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>