AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 10000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11000 kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 110kV.

  a. Tính hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp.

  b. Cho điện trở cảu toàn bộ đường dây là 50Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

  Lời giải tham khảo:

  a. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp:

  Ta có : n1/n2 = U1/U2 = 1000/10000

  ⇔ U1 = U2. n1/n2 = 110000.1/10 = 11000V

  Cuộn dây có ít vòng dây mắc với hai đầu máy phát điện.

  b. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường

  - Cường độ dòng điện qua dây: I = P/U = 11000/110 = 100A

  - Công suất hao phí: Php = I2.R = 1002.50 = 500000W = 500kW

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>