YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đơn vị đo của mức cường độ âm là 

  • A. Ben (B)                                                  
  • B. Oát trên mét (W/m)
  • C. Jun trên mét vuông (J/m2)            
  • D. Oát trên mét vuông (W/m2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 56907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON