ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đoạn kết bài sau thuộc kiểu nào?

  “Ngắm trăng không thuộc loại thơ ngâm vịnh, giải trí đơn thuần. Đọc “Ngắm trăng” và nhiều bài thơ khác của Hồ Chí Minh, chúng ta học ở người lòng yêu đời, phong cách sống lạc quan, ung dung tự tại và ý chí cách mạng kiên cường, không khó khăn nào lay chuyển nổi".

  • A. Phát biểu, mở rộng vấn đề.
  • B. Tổng hợp lại những vấn đề đã trình bày ở thân bài.
  • C. Vận dụng vào cuộc sống, rút ra bài học áp dụng.
  • D. Tóm lược những ý chính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE