ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1943 – 2014

  Năm

  Tổng diện tích có rừng  (Triệu ha)

  Trong đó

  Độ che phủ (%)

  Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)

  Diện tích rừng trồng(Triệu ha)

  1943

  14,3

  14,3

  0

  43,0

  1983

  7,2

  6,8

  0,4

  22,0

  2005

  12,7

  10,2

  2,5

  38,0

  2014

  13,8

  10,1

  3,7

  41,6

  Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

  Để thể hiện diện tích  rừng của nước ta trong thời gian trên, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

  • A. Biểu đồ đường.
  • B. Biểu đồ miền.
  • C. Biểu đồ cột.
  • D. Biểu đồ kết hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68623

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON