ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Diện tích nửa hình tròn đường kính 4R bằng

  • A. \(R^2\pi\)
  • B. \(4R^2\pi\)
  • C. \(2R^2\pi\)
  • D. \(8R^2\pi\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bán kính của hình tròn là 2R

  Diện tích hình tròn là \(S=\pi (2R)^2=4R^2\pi\)

  Do đó diện tích nửa hình tròn bằng \(2R^2\pi\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA