YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính diện tích hình quạt tròn có bán kính là 10cm và độ dài cung tròn là \(\frac{5}{2}\pi (cm)\) 

  • A. \(50\pi (cm^2)\)
  • B. \(\frac{25}{3}\pi (cm^2)\)
  • C. \(\frac{25}{2}\pi (cm^2)\)
  • D. \(25\pi (cm^2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Diện tích hình quạt tròn là \(S=\frac{lR}{2}=\frac{\frac{5}{2}\pi.10}{2}=\frac{25}{2}\pi (cm^2)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON