YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính diện tích hình quạt tròn có bán kính là 10cm và độ dài cung tròn là \(\frac{5}{2}\pi (cm)\) 

  • A. \(50\pi (cm^2)\)
  • B. \(\frac{25}{3}\pi (cm^2)\)
  • C. \(\frac{25}{2}\pi (cm^2)\)
  • D. \(25\pi (cm^2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Diện tích hình quạt tròn là \(S=\frac{lR}{2}=\frac{\frac{5}{2}\pi.10}{2}=\frac{25}{2}\pi (cm^2)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA