• Câu hỏi:

  Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng bán kính lên 2 lần?

  • A. Diện tích giảm 2 lần
  • B. Diện tích giảm 4 lần
  • C. Diện tích tăng 2 lần
  • D. Diện tích tăng 4 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có

  \(\frac{S_1}{S_2}=\frac{\pi R_1^2}{\pi R_2^2}=(\frac{R_1}{R_2})^2=(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}\)

  Do đó, diện tích hình tròn sẽ tăng lên 4 lần nếu tăng bán kính lên 2 lần

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC