YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính diện tích hình tròn biết chu vi của nó là \(10\pi (dm)\)

  • A. \(50\pi (dm^2)\)
  • B. \(25\pi (dm^2)\)
  • C. \(100\pi (dm^2)\)
  • D. \(64\pi (dm^2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chu vi hình tròn là \(10\pi (dm)\) nên \(10\pi =2\pi R\Rightarrow R=5(dm)\)

  Diện tích hình tròn là \(S=\pi R^2=\pi 5^2=25\pi (dm^2)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA