AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm kiểm tra môn toán học kì II của 40 học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

  3 6 8 4 8 10 6 7 6 9
  6 8 9 6 10 9 9 8 4 8
  8 7 9 7 8 6 6 7 5 10
  8 8 7 6 9 7 10 5 8 9

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b) Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu?

  c) Tính điểm trung bình cộng bài kiểm tra học kì II môn toán của lớp 7A.

  d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng về kết quả kiểm tra học kì II môn toán của các bạn lớp 7A.

  Lời giải tham khảo:

  a) Dấu hiệu: “Điểm kiểm tra môn toán học kì II của học sinh  lớp 7A”

  b) Bảng tần số

  Giá trị (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 N= 40
  Tần số (n) 1 2 2 8 6 10 7 4

  * M­0 = 8 

  c) \(\begin{array}{l}
  \overline X  = \frac{{3.1 + 4.2 + 5.2 + 6.8 + 7.6 + 8.10 + 9.7 + 10.4}}{{40}}\\
   = \frac{{294}}{{40}} = 7,35
  \end{array}\)

  d) Học sinh tự vẽ 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>