AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a) Cho a, b, c ≠ 0 thỏa mãn a + b + c = 0. Tính \(A = \left( {1 + \frac{a}{b}} \right).\left( {1 + \frac{b}{c}} \right).\left( {1 + \frac{c}{a}} \right)\)

  b) Cho (x – 4).f(x) = (x – 5).f(x + 2). Chứng tỏ rằng f(x) có ít nhất hai nghiệm?

  Lời giải tham khảo:

  a) Ta có a + b + c = 0 suy ra a + b = - c hoặc b + c = - a hoặc a + c = - b nên 

  \(A = \left( {\frac{{a + b}}{b}} \right)\left( {\frac{{b + c}}{c}} \right)\left( {\frac{{c + a}}{a}} \right) =  - 1\)

  b) Ta thấy x = 4 thì ta có  (4 – 4).f(4) = (4– 5).f(4 + 2) suy ra f(6) = 0 hay x = 6 là nghiệm của f(x)

  Với  x = 5 thì ta có (5 – 4).f(5) = (5– 5).f(5 + 2)suy ra f(5) = 0 hay x = 5 là nghiệm của f(x)

  Vậy f(x) có ít nhất hai nghiệm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>