ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho biểu thức \(A = \left( {\frac{1}{4}{x^3}y} \right).\left( { - 2{x^3}{y^5}} \right)\)

  a) Thu gọn biểu thức A; xác định hệ số và bậc của đơn thức vừa tìm được.

  b) Tính giá trị của biểu thức A tại x = – 1; y =  – 2

  Lời giải tham khảo:

  a) \(A = \left( {\frac{1}{4}{x^3}y} \right).\left( { - 2{x^3}{y^5}} \right) = \frac{1}{4}.\left( { - 2} \right){x^3}{x^3}y{y^5} = \frac{{ - 1}}{2}{x^6}{y^6}\)

  Đơn thức A có bậc là 12, hệ số là \(\frac{{ - 1}}{2}\)

  b) Tại x = - 1, y = - 2 ta có:

  \(A = \frac{{ - 1}}{2}{\left( { - 1} \right)^6}.{\left( { - 2} \right)^6} = \frac{{ - 64}}{2} =  - 32\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>