• Câu hỏi:

  Điểm cần lưu ý khi dùng khăn trải bàn là : 

  • A. Dùng khăn trải bàn bằng vải hoa to
  • B. Nên dùng khăn trải bàn màu trắng hoặc màu trơn
  • C. Dùng khăn trải bàn bằng vải rằn ri
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Nên dùng khăn trải bàn màu trắng hoặc màu trơn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC