AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Đặt bàn ăn theo phong cách Việt Nam có đặc điểm: 

  • A. Đặt đũa bên tay phải của bát;
  • B. Cốc nước đặt phái trước đầu đũa;
  • C. Khăn ăn đặt lên đĩa kê, úp bát lên trên khăn ăn
  • D. Tất cả các đặc điểm trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Trải khăn bàn

  • Đặt đũa bên tay phải của bát;

  • Khăn ăn đặt lên đĩa kê, úp bát lên trên khăn ăn (có thể xếp khăn ăn theo hình bông hoa đặt trong bát hoặc cốc).

  • Cốc nước đặt phái trước đầu đũa;

  • Bát đựng nước chấm đặt trước bắt ăn cơm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>