YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây?

  • A. Chọn Insert → Delete Record rồi chọn Yes
  • B. Nháy  trên thanh công cụ rồi chọn Yes
  • C. Nháy   trên thanh công cụ rồi chọn Yes
  • D. Cả A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13544

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA